MIMO Reports

Contents: Student thesis and reports from all partner universities

 

HUMAK

Himmelä, Herkko: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vaikutus nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Vatanen, Samuli: Mimoilua ja sosiaalista vahvistamista. Arviointia soveltavan taiteen ryhmissä

Vänttinen, Petra: Voimapajasta voimaa. Draamamenetelmiä kohdennetussa nuorisotyössä

TUAS

Akinmolusun, O.; Bezabih, Y.; Kaunissaari, S. & Mugambi, A: DETRIMENTAL EFFECTS OF ENERGY DRINK CONSUMPTION ON ADOLESCENTS

Emakpor, C.; Fu, C.; Jimenez, A. & Wingate, H: Use of art based methods in nursing for intellectually disabled children

Huhtala, E.; Kuusisto, T.; Mäkelä M. & Nybondas, C.: TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT LASTENSUOJELUTYÖSSÄ – Työntekijöiden näkökulmaa etsimässä

Huuki-Saarinen, V. & Valkonen, T.: Taidelähtöiset menetelmät 9.-luokkalaisten nuorten seksuaalikasvatuksessa

Hyvönen, Emmi: Aistilähtöisyys tanssikasvatuksessa

Hänninen, M.; Kulmala, M. & Pusa, J.: Draamalähtöisen valistusmenetelmän vaikutus 7.-luokkalaisten ajatuksiin ja tunteisiin päihteiden käytöstä

Kapanen, K. & Ylitalo, M.: Näytelmä päihdevalistuksen keinona – Nuorten ajatuksia ”Saa olla selvänä”-esityksen käsittelytunnilta

Karjalainen, M.; Marttila, S. & Rättö, S.: Nuoret toimintaterapian asiakkaina – Taidelähtöiset menetelmät osana toimintaterapiaa

Karjalainen M.; Marttila, S. & Susanne Rättö, S.: Taiteesta hyvinvointia nuorille – Taidelähtöiset menetelmät osana toimintaterapiaa

Kharel, Sarada: DIGITAL STORYTELLING: A TOOL FOR EXPRESSING EMOTIONS – With institutionalized adolescents of Paimio, Finland

Kyrölä, L. & Riikonen, A-V.: TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT LASTEN HOITOTYÖSSÄ – Hoitonetti

Lamnaouer, Lin: ARTS-BASED THERAPY OF EATING DISORDERS IN YOUTH

Lehtomaa, Annika: LUOVAN TANSSIN VOIMA – Tutkielma nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista tanssi-improvisaatioryhmästä vapaa-ajan toimintana

Lennala, Laura: YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA – case MIMO – Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work -hankkeen seminaarit

Lång, Leila: ”ELÄMÄSSÄ JOSKUS ON PAKKO IMPROVISOIDA” – Luomus-menetelmän yhteys maahanmuuttajanuorten sosiaalisiin taitoihin ja kokemuksiin

Makkonen, Mikko: HIP HOP ON TOTTA – omakohtainen näkökulma Hip Hop -kulttuuriin ja sen mahdollisuuksiin tanssikasvattajan työssä

Romppanen, A-M. & Hämäläinen, A.: NÄHDÄ ITSENSÄ, NÄYTTÄÄ ITSENSÄ – Digitaalisen tarinankerronnan mahdollisuudet nuoren minäkuvan vahvistamisessa

Sysser, Anna Sofia: ”HEI, HEI, HEI, TYTÖT LAVAN VEI” – teatteri-ilmaisua tyttöryhmässä

Vähäniemi, Hanna: TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA – Katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä